آریا نانو سیز (کارخانجات گروه تولیدی پردیس )

آریا نانو سیز (کارخانجات گروه تولیدی پردیس )

ویدئوها


معرفی مجموعه کارخانجات پردیس-نانو سیز

محصولات / خدمات


فرتی فروت (فروت ست) - مایع
فرتی فروت (فروت ست)

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع پسته - مایع
کود مایع پسته

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود منیزیم مایع فرتی نرس  - مایع
کود منیزیم مایع فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتر، 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود ژله ای فسفر بالا 00-50-10  - ژله ای
کود ژله ای فسفر بالا 00-50-10

مدل : ژله ای

بسته بندی : 5 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود ژله ای پتاس بالا 45-00-10  - ژله ای
کود ژله ای پتاس بالا 45-00-10

مدل : ژله ای

بسته بندی : 5 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مرغی (مایع و گرانوله) - مایع و گرانول
کود مرغی (مایع و گرانوله)

مدل : مایع و گرانول

بسته بندی : 25 کیلو و 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

نیترات کلسیم - جامد
نیترات کلسیم

مدل : جامد

بسته بندی : 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود های کریستاله فرتی نرس - جامد
کود های کریستاله فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو و 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محرک رشد  - مایع
محرک رشد

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

سروند تی - جامد
سروند تی

مدل : جامد

بسته بندی : 5 کیلو و 20 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 10 تن در ماه

کود های کریستاله فرتی نرس - جامد
کود های کریستاله فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو و 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

آمینو کلات کلسیم  - مایع
آمینو کلات کلسیم

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع گندم - مایع
کود مایع گندم

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن) - مایع
کود مایع چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن)

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع کلسیم+ بور  - مایع
کود مایع کلسیم+ بور

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود کلسیم مایع فرتی نرس - مایع
کود کلسیم مایع فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتر، 5 لیتر و 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

پتاسیم مایع - مایع
پتاسیم مایع

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتر، 5 لیتر و 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع مرکبات - مایع
کود مایع مرکبات

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 50 تن در هکتار

چسب باغبانی  - جامد
چسب باغبانی

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو

قدرت تولید : 10 تن در ماه

کود مایع آهن و روی فرتی نرس - مایع
کود مایع آهن و روی فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

آمینو کلات آهن مایع - جامد و مایع
آمینو کلات آهن مایع

مدل : جامد و مایع

بسته بندی : 1کیلو و 1 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محلول ضد بوته میری - مایع
محلول ضد بوته میری

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود فسفات ارگانیک گرانوله  - جامد
کود فسفات ارگانیک گرانوله

مدل : جامد

بسته بندی : 50 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

پیت ماس غنی شده ی فرتی نرس - جامد
پیت ماس غنی شده ی فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 30 لیتری و 90 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود آلی چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن) - جامد
کود آلی چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن)

مدل : جامد

بسته بندی : 50 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

گوگرد پودری فرتی نرس - جامد
گوگرد پودری فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

آمینوکلات روی فرتی نرس - مایع و پودر
آمینوکلات روی فرتی نرس

مدل : مایع و پودر

بسته بندی : 1کیلو و 1 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

رایپ ست فرتی نرس - مایع
رایپ ست فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

هیومیک اسید - جامد و مایع
هیومیک اسید

مدل : جامد و مایع

بسته بندی : 1 کیلو و 5 کیلو، 1 لیترو 5 لیترو 25 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محلول ضد شوری خاک و آب فرتی نرس - مایع
محلول ضد شوری خاک و آب فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

قدرت تولید : 100 تن در ماه

ضد سرمازدگی فرتی نرس - مایع
ضد سرمازدگی فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

اسید آمینه فرتی نرس - مایع و پودر
اسید آمینه فرتی نرس

مدل : مایع و پودر

بسته بندی : یک کیلویی و یک لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

گوگرد مایع (فرتی سولفور)  - مایع
گوگرد مایع (فرتی سولفور)

مدل : مایع

بسته بندی : یک لیتری و پنج لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 200 تن در ماه

اطلاعات تماس


مدیرعامل :کوروش اسدسنگابی
وب سایت :http://nanoseez.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +987137175422-6
نمابر :+987137175425
آدرس: کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک،مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کد پستی: 7159114735
See More
تلفن: +987137175422-6
نمابر :+9871371754257
آدرس: کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214 کارخانه نانوسیز واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426

ارسال پیامScroll